Mali Müşavirler için REFORM!

Tekrar merhaba! Uzun süredir iş yoğunluğundan yazma fırsatım olmadı. Yoğunluğumun nedenini hepiniz az çok bilirsiniz. Sizlerde yaşıyorsunuz maalesef. Neyse. Bugünkü konum MESLEKTE REFORM!

REFORM: TDK göre anlamı DÜZELTME

2021 yılının ilk aylarında ülkemizde vergi ve hukuk alanında açıklanacak reform paketlerini konuşacağız. Bu paketlerin esnaflara, hukuk mesleğini icra edenlere ve kurumlara yarayacağı kesin.

Peki vergi alanında yapılacak reformların içinde biz meslek mensuplarının yeri ne olacak ? Asıl sorulması gereken soru biz Mali Müşavirler için bu olmalıdır. Çünkü vergi alanında yapılan tüm yenilikleri ve değişiklikleri ister istemez sorumluğunu ve yükünü sahipleniyoruz. Tüm angaryaları yüklenen bizler bu düzenlenmeleri oluşturan tarafların hiç akıllarına gelmiyoruz. Dertlerimizle ilgilenmesi gerekenlerin bir etkisi var mı ? Yok. Sürekli bir kısır döngü içinde şikayet eden kalan bir grubuz.

REFORM TOPLANTISINA TURMOB KATILDI MI ?

“Peki vergi alanında yapılacak reformların içinde biz meslek mensuplarının yeri ne olacak ?”

Bu sorunun cevabını TURMOB verebilir. Aslında bir çok sorunun cevabını TURMOB verebilir. Örnek mi ? “Vergi alanında yapılacak düzenlemelerin doğrudan etkilenecek tarafı olarak biz mali müşavirlerin mesleki sorunları el alındı mı ? Talepleri iletildi mi ?” gibi. Fakat bu soruların cevabını veremiyor. Çünkü mensuplarının sorunlarını ileten TUSİAD VE TOBB gibi odaların yer aldığı toplantılara davet edilmedi. Edildiyse de katılmadı. Katıldıysa da bunu odanın mensupları olarak bizden saklıyor. Ki bu utanç verici.

Şunu anlamak gerekiyor. Mesleğimizin sorunlarının çözülmesi için taleplerimiz twitter hastagleri, tv programlarında 2 dakikalık soru / cevaplar ile değil, bu tip toplantılarda dile getirilerek dikkat çekecektir. Bir sonuç ortaya koyacaktır. Bizler bir sınıfın şamar oğlanları değiliz. Saygınlığı olan mesleki yeterliliği devletin sınavları ve eğitimleri ile kanıtlamış bir meslek örgütüyüz. Bunun farkında değiliz!

Yorumlarınızı bekliyorum.

SAYGIN VE ÖZGÜR MALİ MÜŞAVİRLER

Bir Cevap Yazın