Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?

Kıdem tazminatı kanununda değişiklik yapılarak fon sistemine dönüştürülmesi ülkemizde uzun yıllardır konuşulan ve görüşülen bir konu olmasına rağmen hala yürürlüğe girmiş bir madde yok.

Buna rağmen 11.Kalkınma Paketi kapsamında kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının hangi şartlarda alınabileceği siz değerli okurlarımıza aşağıda sunulmuştur.

Milyonlarca çalışan her gün emek verdikleri iş yerlerinden herhangi bir sebeple çıkartılabiliyor, hakları olan kıdem ve ihbar tazminatlarından ise mahrum bırakılabiliyorlar. Mahrum kalmalarına sebebiyet veren ise işçi sözleşmesinde geçen bazı maddelerdir. Bu maddelere dikkat etmeniz durumunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi durumlardan yararlanabilirsiniz. Gelecek dönemlerde kıdem tazminatı ile BES’in birbirine entegre edilme sistemi de gündemin ana konularından bir tanesi. Her duruma karşı kıdem ve ihbar tazminatı hangi şartlarda alınır daha sağlıklı bir şekilde tartışıyor olacağız.

Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?

 • İşten ayrıldığınız işyerinde bir yıl ve fazla süre çalıştıysanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.
 • İşçinin, iş yerinden iyi niyetli bir şekilde ayrılması gerekiyor. Yüz kızartıcı ya da iş sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmemesi gerekiyor. Sıradan bir iş bırakma gerçekleşirse kıdem tazminatı alınabilir.
 • Askerlik görevi nedeni ile işten ayrıldıysanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.
 • Kadın işçiler için evlenme durumunda işten ayrılma sonrasında kıdem tazminatı alınabilir.
 • İşçi vefat ederse, varisleri kıdem tazminatı alabilir.
 • Emeklilik prim süresinin doldurulması halinde kıdem tazminatı alınabilir.
 • İşçinin sağlık nedenleri ile işinden ayrılması sonucunda kıdem tazminatı alınabilir.

İhbar Tazminatı Hangi Şartlarda Alınır?

**İhbar tazminatı sadece işçiye ödenecek olan bir tutar değildir. İşveren, işçiden ihbar tazminatı alabilir.

 • İşçi, işyerinden en fazla 8 haftalık ihbar tazminatı alabilir.
 • Yıllık izinler ve ihbar tazminatı süreleri bir değildir.
 • İşçi, ihbar süresi halinde iken iş bulamaz ise ihbar tazminatı ödenmez.
 • Sadece haklı olduğu durumda işinden ayrılmak zorunda olan kişiler ihbar tazminatı alabilirler.
 • İhbar süresine uymayan işçiler 5 yıl süre ile ihbar tazminatından mahrum bırakılırlar.

İhbar tazminatı konusunda dikkat etmemiz gereken birkaç tüyo var. İşten ayrılıyorsak mutlaka haklı olmalıyız, en fazla 8 hafta içinde mutlaka iş bulmalıyız ve haksız durumda olma durumunda işçi, işverene kıdem tazminatı ödemek zorunda bırakılır.

Bir Cevap Yazın