7326 Yapılandırma başvuru, beyan ve ödeme işlemleri hakkında duyuru

0
154


17/06/2021 tarihli duyurumuzla 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklar
için yapılandırma dosyası düzenleme ve düzenlenen yapılandırma dosyaları için tahsilat işlemlerine
23/06/2021 tarihi itibariyle başlanacağı duyurulmuştu.


Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda 22/06/2021 tarihi itibariyle 7326 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklara ait başvurular için vergi dairelerince yapılandırma dosyası
düzenleme ve vergi dairelerinden tahsilat işlemlerine başlanmıştır.


Ayrıca, Başkanlığımız internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden 23/06/2021 tarihi itibariyle anlaşmalı
bankalara ait banka/kredi kartları ile de ödeme yapılabilecektir.
Bu kapsamda vergi dairesince oluşturulan ödeme planlarını mükelleflerimiz ilgili vergi dairelerinden
veya Başkanlığımız interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinde yer alan “7326 Sayılı Yapılandırma
Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri/7326 Başvurularım” alanından alabilecekler ve ödemelerini
Başkanlığımız internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya vergi daireleri veznelerine
yapabileceklerdir.


Yine aynı tarihli duyuruda yer alan uygulama takviminde başlama tarihi 07.07.2021 olarak belirtilen,
7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine
eklenen taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin
beyanname, uygulamaya ilişkin usul ve esasların düzenleneceği tebliğ çalışmaları devam ettiğinden,
tebliğin yayımını izleyen 15 inci günden itibaren uygulamaya açılacaktır.
Önemle duyurulur.

KAYNAK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz